Johan De Witt

Conferentie 2024
 

privacyverklaring

Privacyverklaring van de Johan de Wittconferentie.nl

 1. Identiteit. De KIM alumni vereniging (kimav) en stichting P3M organiseren jaarlijks de Johan de Wittconferentie.
 2. Doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens.
  1. Voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  2. Voor het communiceren met de deelnemer via email en email-nieuwsbrieven.
  3. Voor het verstrekken van een deelnemerslijst aan alle deelnemers op de dag van de conferentie. Op deze lijst worden alleen de namen en de bedrijfsnamen vermeld.
 3. Als u meerdere gasten inschrijft voor de conferentie, bent u verplicht deze gasten te wijzen op deze privacyverklaring. 
 4. Duur van de opslag. De verstrekte gegevens blijven bewaard in digitale vorm. Op het verzoek van de deelnemer worden deze na de uitvoering van de overeenkomst verwijderd.
 5.  Recht op inzage. Deelnemers kunnen de beschikbare informatie opvragen via info@johandewittconferentie.nl
 6. Recht van klagen. Elke deelnemer  heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bestuur hoopt echter dat u zich bij eventuele klachten eerst bij het bestuur meldt.
 7. De website is beveiligd met een SSL certificaat zodat de overdracht van gegevens versleuteld plaats vindt.
 8. De website is beveiligd met gebruikersnamen en wachtwoorden. Deelnemers hebben geen toegang tot de persoonsgegevens van andere leden m.u.v. de deelnemerslijst tijdens de conferentie zelf.
 9. De vereniging houdt de software van de website technisch up-to-date in de voortdurende inspanning om inbreuk en mogelijke datalekken te voorkomen.
 10. De website gebruikt cookies voor Google analytics, twitter, een aantal applicaties voor de techniek van de website en voor identificatie van de sessie met de website (weten dat iemand is ingelogd).
Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
De Haas