Johan De Witt

Conferentie 2024
 

Conferentie 2023

Tijdens de Johan de Witt conferentie 2022 discussieerden we over de risico’s op gebied van data, logistiek en energietransport door het maritieme domein. Drie weken later explodeerde de onderzeese gasleiding van de Nordstream II. Europa werd zich hierdoor pijnlijk bewust, van de kwetsbaarheid van haar maritieme infrastructuur. Die kwetsbaarheid is voorlopig nog niet weg.

‘De bodem in zicht’.

 

Geen tijd verliezen

Er is dan ook geen tijd te verliezen, de kritieke infrastructuur op de zeebodem moet snel worden beschermd, om onze data en energievoorziening te garanderen. Waar ligt die verantwoordelijkheid eigenlijk, als die infrastructuur door meerdere territoriale en internationale wateren loopt? Moeten Europese landen niet meer de handen ineenslaan op dit onderwerp, hoe doen onze Noordzeeburen dat eigenlijk?

 

Twee vliegen

Moeten we sowieso niet veel slimmer gaan samenwerken met de commerciële sector, om deze veiligheidsproblematiek aan te pakken? En is dat niet gelijk ook een andere methode om de personele vulling van de marine op orde te krijgen? Kunnen we hier niet twee vliegen in een klap slaan? Is bescherming van kritieke onderzeese infrastructuur door -of met- de betrokken partijen (Public Private Partnerships) een optie om snel extra capaciteit te hebben? Of moeten we ook hier buiten de landsgrenzen kijken, op zoek naar de juiste capaciteit ter bescherming van de zeebodem?

 

Ask not…

Kort samengevat, kunnen we vertrouwen op de Koninklijke Marine en de Kustwacht, als het gaat om het oplossen van de veiligheidsvragen gerelateerd aan de zeebodem, of moeten we veel breder kijken? Maar vooral ook, wat kan de commerciële sector zelf doen, om haar infrastructuur te beschermen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de maatschappij meer betrokken raakt, bij het vervullen van de brede maritieme opgave waar wij als Nederland voor staan?

 

Koopvaardijschepen

We vragen ons tijdens deze Johan de Witt Conferentie dan ook niet af wat de marine voor de maatschappij kan doen, maar hoe de maatschappij een bijdrage kan leveren om, samen met de Koninklijke Marine, zorg te dragen voor de bescherming van wat ons dierbaar is? Zou de koopvaardij bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij het beveiligen van kritieke infrastructuur op zee? Of bij het leveren van inlichtingen aan de Koninklijke Marine?

 

Creatieve oplossingen

Tijdens de conferentie willen we op al deze vragen oplossingsrichtingen verkennen. We willen kijken hoe gezamenlijk de leveringszekerheid en veiligheidsproblematiek rond data-, energie- en logistieke onderwatervoorzieningen kan worden opgelost. Natuurlijk willen we hierbij kijken naar de rol van onze Koninklijke Marine en Kustwacht. Maar welke andere creatieve oplossingen zijn te bedenken, om de leveringszekerheid en veiligheid van deze essentiële voorzieningen te verbeteren?


 
Dagvoorzitter

Jort Kelder, dagvoorzitter
Jort Kelder

Locatie

KPN-hoofdkantoor in Rotterdam. 

Programma

12.30 -13.30 Inloop en broodje
13.30 -13.45 Openingen setting the scene
13.45 -14.00 Terugblik op ronde-tafel sessie
14.00-15.00 Talkshow onder leiding van Jort Kelder
15.00-15.15 Beschouwing door de commandant van de Nederlandse en Belgische Marine
15.15-15.45 Netwerkmoment en pauze
15.45-16.45 Lagerhuisdebat
16.45-18.00 Receptie in KPN Gebouw.

Privacyverklaring
Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
De Haas