Johan De Witt

Conferentie 2024
 

Conferentie 2022

In de tweede helft van 2021 maakte Zr.Ms. Evertsen haar reis naar de ‘Oost’. Voor een periode van bijna zeven maanden maakte het schip deel uit van een eskader, dat het fonkelnieuwe Britse vliegdekschip HMS Queen Elisabeth begeleidde. Het was een bijzondere vaart, en niet alleen vanwege het expeditionaire karakter. Het was een reis langs de maritieme dreigingen, waar we in de Nederlandse samenleving mee te maken (kunnen) krijgen. Tijdens de Johan de Witt Conferentie 2022 willen we u aan de hand van deze reis een spiegel voorhouden: 

‘In het kielzog van Zr.Ms. Evertsen, een reis langs de maritieme dreigingen voor Nederland’.

 

Kwetsbaar

‘Stap in de wereld die de marine heet’, met deze lokroep zijn velen in dienst gekomen van de Koninklijke Marine. Ook de bemanning van de Evertsen. Maar in welke wereld varen zij nu rond? Welke dreigingen moeten de marinemannen en -vrouwen pareren -maar vooral- wat is de betekenis van die dreigingen binnen onze samenleving? Met de passage van de Evertsen door het Suez Kanaal, werden we pijnlijk herinnerd aan de kwetsbaarheid van onze logistieke keten in deze regio. De bemanning van de Evertsen kan via de gemakken van de Wi-Fi aan boord communiceren met het thuisfront, maar dat signaal komt ergens vandaan. Hoe kwetsbaar zijn die data, als ze langs een onderzeese kabel worden verstuurd? En dan de olie en gasprijzen, die schoten tijdens de reis door het dak. En na hun thuiskomst dreigt de situatie rond de Ukraine nog verder te escaleren. Dit leidde toen en vooral ook nu tot de vraag: Hoe kwetsbaar zijn we, nu die energievoorziening voornamelijk vanuit het buitenland wordt gereguleerd?

Spiegel

We willen aan de hand van de reis van de Evertsen vooraf online onze thema’s op de kaart zetten. Dit doen we door online aandacht te vragen voor onderwerpen die onze thema’s raken. Uiteindelijk leidt dit tot de daadwerkelijke conferentie, op de donderdag voorafgaand aan de Wereldhavendagen. In de zaal van de Johan de Witt Conferentie dit keer niet alleen jaknikkers en gelijkgestemden, we nodigen ook een aantal gasten uit, die ons de spiegel gaan voorhouden vanuit de samenleving. We nodigen met name jonge mensen uit vanuit de financiële-, logistieke-, politieke, energie en communicatiewereld om dit beeld op te bouwen. Hoe kijken zij tegen onze marine aan? Biedt deze organisatie in hun ogen voldoende bescherming? Tegen welke consequenties kijken zij aan, als er ergens iets misgaat in het maritieme domein? Vertellen we nog wel het juiste verhaal?

Samen met jong talent!

De organisatie van de Johan de Witt Conferentie is in contact met young proffesionals die als klankbord dienen op de specifieke thema’s. Zij denken mee over de inhoud van het thema, de genodigden en de vorm van de conferentie. Zij denken daarbij in lijn met de reis van de Evertsen mee over de drie hoofdthema’s die worden benaderd vanuit het maritieme perspectief:

  • Hoe groot is het belang van ‘data’ voor Nederland?
  • Wat is het belang van een goede logistieke keten voor Nederland?
  • Hoe groot is het belang van een goede energievoorziening voor Nederland?

Kort samengevat bereiden we ons voor op de meest actuele Johan de Witt Conferentie ooit, want de wereld heeft na de reis van de Evertsen niet stil gestaan. Daarom denken we dat deze conferentie meer dan ooit de actualiteit gaat raken. We vragen u daarom om aan boord te stappen en moet ons samen die reis mee te maken.


 
Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
De Haas