Johan De Witt

Conferentie 2024
 

conferentie 2021

Door de BREXIT en veranderende veiligheidsrol van de Verenigde Staten, ziet het maritieme veiligheidstoneel er anders uit. Met name in de maritieme achtertuin van Europa: de Noord- en Middellandse zee. Daarom is het thema van de Johan de Witt conferentie dit jaar: ‘This is your backyard!’. Onder dit thema rollen we drie scenario’s uit, die gezien de huidige situatie in de wereld absoluut realistisch zijn. De centrale vraag daarbij is ‘of’ en ‘hoe’ Nederland samen met Europese bondgenoten op deze maritieme scenario’s moet reageren. 

 

Dynamische conferentie

De scenario’s zetten je op het puntje van je stoel, als je bedenkt dat deze ook realiteit kunnen worden. Welke asymmetrische dreigingen krijgt de Haven van Rotterdam mee te maken? In hoeverre is een escalatie van het Turks-Griekse maritieme scenario realistisch en welke rol pakt China hierin? Leidt het visserijconflict met het Verenigd Koninkrijk tot een nieuwe Koude Oorlog op de Noordzee? Allemaal scenario’s die niet ondenkbaar zijn in de maritieme achtertuin van Europa!


Nationale veiligheidsraad

We rollen de scenario’s uit voor experts aan tafel. Zij vormen de Nationale Veiligheidsraad (NVR), die op advies van denktanks en kennisinstellingen en de geleerde lessen uit de recente COVID-19 pandemie tot stand is gekomen. De NVR heeft de taak om de inlichtingen- en anticipatiefunctie te vervullen en met concrete adviezen te komen. In de NVR zitten specialisten op politiek, militair, diplomatiek en defensie-industrieel gebied. Daarvoor hebben onder voorbehoud bevestigd:

 
 • Timo Koster, voormalig directeur defensiebeleid bij de NAVO en ambassadeur in algemene dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Cyril Widdershoven, expert op het gebied van wereldwijde energiemarkt en adviseur van diverse denktanks.
 • Caroline Nagtegaal, Lid van het Europees parlement voor de VVD
 • Rob Verkerk, voormalig Commandant Zeestrijdkrachten
 • Kimberley Kruijver, Researcher strategische veiligheidsvraagstukken

  
Sprekers
 • Timo Koster , voormalig directeur defensiebeleid bij de NAVO en ambassadeur in algemene dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Cyril Widdershoven, expert op het gebied van wereldwijde energiemarkt en adviseur van diverse denktanks.
 • Caroline Nagtegaal, Lid van het Europees parlement voor de VVD
 • Rob Verkerk, voormalig Commandant Zeestrijdkrachten
 • Kimberley Kruijver, Researcher strategische veiligheidsvraagstukken
Moderator
 • Marcel-Paul Hasberg , Program Manager Strategic Defence Analysis.
Locatie

WIJZIGING: de Johan de Wittconferentie 2021 vindt plaats in Hal 4 aan de Maas.

Toegang

De organisatie probeert om binnen de kaders van de COVID-19 maatregelen, een netwerkmogelijkheid te organiseren. 

Programma

13.00 Inloop
14:00 Aanvang conferentie
16.00 Netwerkborrel

Privacyverklaring
Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
De Haas