Johan De Witt

Conferentie 2024
 

Conferentie 2020

The perfect storm

Jaarlijks wordt de Johan de Witt Conferentie georganiseerd, op de donderdag voor de Wereldhavendagen. Deze kan dit jaar om begrijpelijke redenen niet plaatsvinden, maar we willen het moment niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. Onder het thema ‘The perfect storm’ die Corona heet, geven we inzicht in de thema’s die de Koninklijke Marine momenteel bezighouden. We doen dat in de vorm van korte essays, teasers, een gesprek in vorm van een podcast en hopelijk vooraf digitale interactie. 
 

De storm die je niet zag aankomen

In plaats van de kinetische dreiging, waar we ons decennialang op hebben voorbereid, heeft een kwaadaardig longvirus nu de hele wereld platgelegd. Dit was een scenario waar wel voor werd gewaarschuwd, maar waar niemand echt rekening mee heeft gehouden. Hoewel het virus en Koninklijke Marine schijnbaar niks met elkaar hebben te maken, zijn de effecten ervan toch groot.
  • Defensie is in grote mate afhankelijk van de industrie, voor wat betreft kennis, innovatie en strategisch handelingsvermogen. Het virus drijft ieder land terug naar staatsteun voor die eigen industrie, wat op zich goed kan zijn. Maar hoe behouden we de ruimte om daarnaast ook internationaal samen te blijven innoveren? Is dat nog mogelijk in het ongelijke speelveld dat nu ontstaat? Hoe beïnvloedt dit ongelijke Europese speelveld de operaties van CZSK?  REAGEER OP DEZE STELLING
  • Naast COVID hebben we ook nog te maken met een Brexit. Dit dreigt door het virus naar de achtergrond gedreven te worden. Wanneer dit leidt tot een no-deal Brexit, wat betekent dit dan voor de economische belangen op de Noordzee? Hoe werken Europese landen op defensiegebied samen na de Brexit? Is Frankrijk het nieuwe Groot-Brittannië om mee samen te werken, of blijven we onze bondgenoot ook na de Brexit trouw?   REAGEER OP DEZE STELLING
  • Iran bedreigt de Verenigde Staten in de Perzische Golf, China stuurt eskaders naar de Golf van Aden, de Russen provoceren het Verenigd Koninkrijk aan de lopende band. Er varen meer onderzeeboten op zee, dan aan het einde van de Koude Oorlog. Zijn we voorbereid op het conflict dat hieruit voort kan komen? Hoe ziet zo’n scenario eruit?  REAGEER OP DEZE STELLING

Hoe ziet de perfect storm eruit?

Eind augustus discussiëren drie specialisten met Admiraal Rob Kramer over bovenstaande onderwerpen. Deze discussie wordt in de vorm van een podcast uitgezonden via onze online- en sociale mediakanalen. U kunt als digitale deelnemer vooraf uw inbreng leveren. Dat kan in iedere vorm die voor u wenselijk is, mits we het maar op deze website kunnen publiceren. Denk bijvoorbeeld aan een kort opiniestuk, een video of een audiobijdrage. Het mag natuurlijk ook gewoon een vraag zijn, die wij in de discussie zullen inbrengen.

Wij zorgen er dan voor, dat uw inbreng tijdens de opnames van de podcast wordt behandeld. Daarnaast moedigen we onderlinge discussie, in aanloop naar de digitale Johan de Witt conferentie, in grote mate aan. U kunt dat doen door op elkaars inbreng te reageren.

Kort samengevat, we zetten de discussie voort, die we normaal tijdens de Johan de Witt conferentie organiseren. Maar doen dat op geheel eigen wijze, waarin ook een belangrijke hoofdrol voor u is weggelegd.

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van de voortgang van dit project. De podcast komt op donderdag 3 september online, dus zet die datum alvast in uw agenda!
 
Trailer podcast

Brexit podcast

Geopolitiek podcast

Industrie podcast

Specialisten aan tafel

Op ieder onderwerp hebben we een specialist aan tafel uitgenodigd, die zijn visie op het onderwerp geeft. Gespreksleider en presentatrice Tamara Markus neemt de specialisten hierbij mee in het verhaal. Vice-Admiraal Rob Kramer, Commandant Zeestrijdkrachten, treed op als gastheer voor deze discussie en zal vanuit zijn lange marine-carrière, op elk van de onderwerpen, zijn licht laten schijnen. Als specialisten zitten dit keer aan tafel:

  • Drs. Ed Kronenburg, voormalig topdiplomaat
  • Dr. Rem Korteweg, Brexit specialist van Instituut Clingendael
  • Drs. Han ten Broeke, voormalig VVD-politicus en verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies  


 

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws omtrent de Johan de Wittconferentie? Dan kunt u zich hier aanmelden

Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
De Haas