Johan De Witt

Conferentie 2024
 

conferentie 2019

2019:

Omgang met Chinese belangen bepaald geen kinderspel

Jubileum-editie Johan de Witt Conferentie 2019 in het teken van China
 

De Nederlandse handel met China neemt al jaren toe. Grote schepen met containers uit China meren regelmatig af in de Rotterdamse haven. De havens van beide landen werken steeds meer samen. Aan de andere kant zien we dat China bezig is haar geopolitieke invloed te vergroten, ten bate van haar eigen nationale belangen. Dit dilemma is de reden voor de organisatie van de Johan de Witt Conferentie, om tijdens haar tiende editie een ‘Serious Game’ te organiseren. Een ‘game’ waarbij de spanning tussen handelspartner China enerzijds en de expansiedrift van China op zee anderzijds centraal staat.
De conferentie vindt plaats op donderdag 5 september, aan de vooravond van de Wereldhavendagen in Rotterdam. 

Rol voor de jeugd

Jongeren spelen een grote rol in de voorbereiding en uitvoering van een revolutionaire nieuwe aanpak, van deze jubileumeditie van Johan de Witt Conferentie. Door middel van scenario based policy discussions, die door studenten van de Haagse Hogeschool worden ontwikkeld, wordt meer inzicht gecreëerd in het complexe politiek-militaire speelveld dat rond China speelt.

Serious Game

De ‘Serious Game’ van de Johan de Witt Conferentie wordt in twee fasen gespeeld, ieder met een eigen scenario. Jonathan Holslag leidt als Chinakenner de twee ontwikkelde scenario’s ieder apart in, waarna deze live op het podium worden gespeeld. Daarbij wordt de game ondersteund met filmbeelden van incidenten en nieuwsfeiten. Jonathan zal na de twee scenario’s ook een politiek-militaire synthese verzorgen, die de basis voor de policy discussion van het Expertpanel vormt.

Red and Blue team

Het blauwe team krijgt bij elk scenario enkele dilemma’s voorgeschoteld, waarover moet worden beslist. Daarbij krijgt het publiek een interactieve rol: voor elke beslissing in het spel wordt de zaal geraadpleegd. Elke keuze leidt daarbij tot een of meer consequenties vanuit het rode team, dat China vertegenwoordigt. Die kunnen gevolgen hebben voor noodzakelijke capaciteiten, maar ook over de operationele inzet: de rules of engagement.

Klinkende namen

De twee teams van vooraanstaande voormalig-marineofficieren en hoge ambtenaren zullen, onder leiding van Liesbeth Staats (voormalig presentator van onder andere EenVandaag), het ‘Serious Game’ doorlopen. Deelnemers aan deze teams bevatten nu al klinkende namen zoals vice-admiraal Ben Bekkering, tot voor kort Nederlands hoogste permanente militaire vertegenwoordiger bij de NAVO, politiek filosoof en strateeg Ties Dams en Heineken topbestuurder René Hooft Graafland. Hun deskundigheid wordt gecomplementeerd door onder andere senior onderzoeker partner Frans Paul van der Putten van Clingendael en KTZ BD Jeroen Franken, die enkele jaren militair attache in China was. De teams zijn nog niet compleet, we hopen binnenkort ook de overige namen bekend te kunnen maken.

Expertpanel

De consequenties van de beslissingen van de beide teams leiden tot aanbevelingen die in een paneldiscussie worden voorgelegd aan experts, die in de gemodereerde policy discussion vervolgens de consequenties voor de Koninklijke marine bespreken. Daarbij is onder andere Han ten Broeke (HCSS) bereid gevonden, om samen met andere panelleden de middag te analyseren.


 

Sprekers

Keynote: Jonathan Holslag.  Jonathan Holslag is docent internationale politiek aan de Vrije Universiteit van Brussel en is als politicoloog verbonden aan het  Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Hij is tevens bijzonder adviseur van de eerste vicepresident van de  Europese Commissie  Frans Timmermans. Holslags academisch werk spitst zich toe op geopolitiek, veiligheid en de rol van  Europa in de veranderende internationale orde.

Moderator: Liesbeth Staats. Als presentator is Liesbeth Staats onder meer bekend van Brandpunt en EenVandaag. 
Voorlopig programma

12.00 – 13.00 uur inloop
13.00 – 13.30 uur keynote door Jonathan Holslag
13.30 – 14.15 uur Scenario 1
14.15 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur Scenario 2
15.45 – 16.00 uur Synthese
16.00 – 16.10 uur Pauze
16.10 – 16.55 uur Paneldiscussie
17.00 – 18.00 uur Netwerkborrel

Privacyverklaring
Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
De Haas