Johan De Witt

Conferentie 2024
 

Conferentie 2018

Met de Johan de Witt conferentie eren we een groot staatsman en Raadspensionaris die in 1672 op gruwelijke wijze door de Haagsche bevolking werd geliquideerd. Johan de Witt was op dat moment pas 47 jaar. In tegenstelling tot de huidige generatie bestuurders, was hij al op zeer jonge leeftijd betrokken bij de Hollandse politiek. Ter illustratie, Johan werd op zijn 28e levensjaar Raadspensionaris voor Holland en West-Friesland.

Tot op heden hebben we met onze conferenties echter geen recht gedaan aan de jonge leeftijdsgenoten van Johan de Witt, die hij destijds vertegenwoordigde. Daarom laten we deze generatie dit jaar aan t woord. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is wellicht te veel cliché. Maar we zijn ervan overtuigd dat onder de huidige leeftijdsgenoten van Johan de Witt, goede ideeën leven over innovatie en leiderschap. Van deze ideeën kunnen onze huidige topbestuurders veel leren. Daarom is het thema: De jeugd bepaalt de koers!

Teams van Young Professionals zijn daarom aan het werk gegaan om drie sprankelende thema’s uit te werken voor deze editie:
 

The Millennial Navy: Hoe combineren we hiërarchisch leiderschap met een genetwerkte marine?

Innovating for the Future: Hoe integreren we ultrasnelle technologie in wendbare maritieme “Tesla’s”?

In the Heart of Society: Hoe maken we de marine onderdeel van de maatschappij in de digitale eeuw?
 


Deze jongeren willen hun ideeën met u spiegelen, daarom bent u van harte ‘uitgedaagd’ om op donderdag 6 september onze conferentie bij te wonen. We willen u, topbestuurders en politici uitnodigen om het gesprek met onze jongeren aan te gaan. Daarbij zoekt de jonge generatie natuurlijk ook ondersteuning van leeftijdsgenoten, om ze vanuit het publiek bij te staan. Om de bezoekers op te warmen voor de discussie, wordt de conferentie ingeleid en geleid door trendwatcher & futurist  Richard van Hooijdonk.

 
Trendwatcher & futurist Richard van Hooijdonk: “Op 6 september denken we na over de de marine van morgen. Wat wordt de impact van nieuwe trends en hoe gaan de organisatie hierop aanpassen? En wat wordt jouw rol in de marine van de toekomst?”

De conferentie vond plaats in ‘ Hal4 aan de Maas’. Een eigentijdse setting, waarbij we tot  mooie conferentieresultaten zijn gekomen. We sloten de conferentie af met een gezellige netwerkborrel, waar u verder in gesprek kon met de deelnemers en elkaar.

 

In het panel

In t panel zaten onder meer: VADM R.A. Kramer, mevrouw Anneke (Ankie) Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Ronald Prins, oprichter van FOX-IT en de heer Kees Verhoeven, lid van de Tweede Kamer

Leiderschap 2018

Tijdens de Johan de Witt Conferentie 2018 gingen  we in op modern leiderschap op een moderne manier gepresenteerd.

De conferentie werd gewoontegetrouw gehouden in Rotterdam, dit keer in  hal4 aan de Maas.

Programma:
12.00 – 13.00 uur inloop
13.00 – 13.30 uur inleiding door Richard van Hooijdonk (tevens moderator)
13.30 – 14.00 uur The Millennial Navy
14.00 – 14.30 uur Innovating for the Future
14.30 – 15.00 uur In the Heart of Society
15.00 – 15.15 uur Reactie en beschouwing buitenlands perspectief 
15.15 – 16.00 uur Interactieve discussie met panel van topbestuurders en politici olv moderator
16.00 – 16.10 uur Conference Summary and call for action
16.10 – 17.30 uur Netwerkborrel

Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
De Haas