Johan De Witt

Conferentie 2024
 

Conferentie 2017

De Johan de Witt conferentie van 2017 is een buitengewoon interessante conferentie geweest door de inbreng van wel zeer illustere sprekers:

  • Ambassadeur Darius Semaska is de ambassadeur van Litouwen in Nederland. Hij weet als geen ander te schetsen hoe het is om de dreiging van Rusland van nabij te voelen. Aan het einde van zijn ambtstermijn in Nederland geeft hij inzicht in de alsmaar toenemende en de mogelijke consequenties die dit ook voor een land als Nederland zou kunnen hebben.
  • President Trump karakteriseerde hem tijdens de verkiezingscampagne als een ‘failed general’, maar dat is hij zeker niet. De Johan de Witt Conferentie is dan ook trots om General (ret) John Allen te mogen verwelkomen. De voormalig mariniersgeneraal is voormalig Deputy Commander van het Amerikaanse Central Command en co-director van het ‘Center for 21st Century Security and Intelligence, Brookings Institution’.
  • Hij wordt in zijn verhaal bijgestaan door de voormalige First Sealord van de Royal Navy ADM (ret) Sir George Zambellas die als geen ander kan schetsen hoe de Russische invloeden merkbaar zijn in relatie tot zijn ‘Brittania rules the waves’.
  • De beide vlagofficieren worden bijgestaan door moderator en mede-inleider professor Julian Lindley-French, vice-president Atlantic Treaty Organization. Julian zal in zijn verhaal ingaan op de strategische context aan de hand van de Gerasimov doctrine.
  • Voormalig Tweede-Kamerlid en buitenlandcommentator Arend Jan Boekestijnverbonden aan de Universiteit van Utrecht zal op geheel eigen wijze zijn commentaar leveren op deze internationale sprekers.

En van de Kamerleden Raymond Knops en Salima Belhaj en de actieve participatie van de bezoekers. Onze moderator Julian Lindley French liet zich door de conferentie inspireren voor zijn  blog, die u hier terug kunt lezen .

Wij zijn inmiddels begonnen met de organisatie van de volgende Johan de Witt Conferentie 2018. Wanneer de datum en locatie daarvoor zijn vastgelegd, zullen we u via dit mailadres daarvan op de hoogte stellen. De voorbereidingen in aanloop naar de conferentie worden ook gepubliceerd via  www.johandewittconferentie.nl.

Om u tussentijds op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij de marine en de discussie rond nut en noodzaak van onze zeemacht gaande te houden, raden wij u aan om een abonnement op het Marine Magazine te nemen. Dit magazine wordt door Stichting P3M uitgegeven en verschijnt twee keer per jaar. Opgeven kan via  http://www.marinemagazine.nl/magazine/, voor een bedrag van 12,50 euro per jaar.
Daar, maar ook online, kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij de marine. Dit kunt u onder andere doen via  marineschepen.nl, waar ook een  verslag van deze conferentie is gepubliceerd.
 
Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten
Besturen P3M en KIMAV
 
Ps. We krijgen veel verzoeken om de getoonde video online te publiceren, maar helaas is dit vanwege de filmrechten niet mogelijk. Wel proberen we voor zover van toepassing de sildes nog te publiceren via onze website.


 

Sprekers 2017:

Ambassadeur Darius Semaska
General (ret) John Allen 
de voormalige First Sealord van de Royal Navy ADM (ret) Sir George Zambellas
professor Julian Lindley-French, vice-president Atlantic Treaty Organization. 
Arend Jan Boekestijn

Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
De Haas