Johan De Witt

Conferentie 2024
 

Sprekers

Voorlopige lijst van sprekers Johan de Witt Conferentie 2024

Gespreksleider - Anouschka Laheij

 

 

 

Setting the Scene (politiek / bestuurlijk standpunt)

Derk Boswijk; Kamerlid van het CDA

Paul Gelton; Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid

 

Whole of Society vanuit wetenschappelijk en maatschappelijk perspectief

Eerste Ronde Tafel

Michiel Hijmans; Terma Group / Clingendael Academy

Dimitri van Rijn; Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - kwartiermaker Rijksregiebureau Maritieme Maakindustrie

Annet Koster: (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders

 

Tweede Ronde Tafel

Erik Noordam; Ministerie van Defensie – oprichter Dienjaar Defensie

TBC: Communicatie Directeur KPN

Teun Voeten;  Cultureel Antropoloog / Journalist)

Wie we zijn

KIMAV

De Alumni Vereniging van Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIMAV) is opgericht in 2006 en heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke beeldvorming  omtrent de Nederlandse krijgsmacht  in het algemeen en in het bijzonder  de Koninklijke Marine. KIMAV’s 265 leden   hebben allen de reguliere KIM-opleiding  doorlopen en een aantal jaren  als officier bij de Koninklijk Marine gediend. De meeste leden zijn nu werkzaam in de publieke of private sector in Nederland en daarbuiten.

Pugno pro Patria in Mare

De stichting Pugno pro Patria in Mare (P3inMare) is op 1 juli 2013 opgericht en heeft als doel bij  te dragen aan het maatschappelijk begrip voor, en kennis over de Koninklijke Marine om zo het draagvlak voor de Koninklijke Marine in de Nederlandse samenleving te vergroten.

P3inMare doet dit door het initieëren en organiseren van bijeenkomsten die een kwalitatief hoge bijdrage leveren aan het bevorderen van de dialoog tussen de KM en de Nederlandse samenleving.

Johan De Wittconferentie

De Johan de Wittconferentie is een jaarlijkse conferentie die sinds 2009 wordt georganiseerd door en voor leden van de KIM Alumni Vereniging (KIMAV). Middels deze lezing biedt het KIMAV haar leden een platform voor een open en pragmatische gedachtenwisseling op het snijvlak van maritiem-militaire, staatkundige en bedrijfskundige onderwerpen en altijd gekoppeld aan het hoofdthema Bestuur en Leiderschap. Vanaf 2014 is de Stichting P3inMare medeorganisator van deze conferentie.

Mede mogelijk gemaakt door
Damen
Thales
SAAB
KPN
RH Marine
De Haas